تحقیق و توسعه (R&D):

در دنیای امروز که سرعت رشد دانش و تکنولوژی هر لحظه در حال افزایش می باشد، برای ديدن آینده واضح نیاز است واحد های تحقیق و توسعه در صنایع شکل گیرند، ما نیز در صنعت لوله های پلی اتیلن تلاش داریم در این راستا گامی برداشته و پیشرویم.
تحقیق و توسعه، تولید دانش جدید است، در یک زمینه تجاری، فعالیتی است که شرکت مهر آب حیات صنعت کرمان به منظور توسعه محصولات، فرآیندها، خدمات یا بهبود آنها انجام می دهند. تحقیق و توسعه یک عملکرد ضروری برای بسیاری از مشاغل است به خصوص برای دانش پلیمرها با وسعت زیاد و کاربرد گسترده ضروری تر نیز می باشد. بررسی استانداردهای به روز دنیا، پیشنهادهای جدید یا بهبود موارد موجود راهی برای رقابتی ماندن یک تجارت و کسب سود است. هنگام توسعه یک محصول، فرآیند،خدمات یا پالایش آنها تحقیق و توسعه یکی از مراحل اولیه است. آزمایش و نوآوری اغلب در این مرحله همراه با ریسک زیادی همراه است. چرخه تحقیق و توسعه اغلب با ایده و نظریه پردازی آغاز می شود و به دنبال آن تحقیق، کاوش و سپس به طراحی و توسعه می رسد. ما در اینجا استاندارد ها و مقالات به روز دنیا را در اختیار شما نیز قرار می دهیم و آماده دریافت پیشنهادهای شما عزیزان هستیم تا محصولی به روز با بالاترین کیفیت ارائه دهیم.