تولید:

تولید محصولات پلیمری در دنیای امروز پیشرفت قابل توجهی داشته است. یکی از اساسی ترین روش های تولید بر پایه پلیمر فرآیند اکسترود میباشد. در این فرآیند دستگاه اکسترودر نقش اصلی را ایفا می کند.

شرکت مهر آب حیات صنعت کرمان با استفاده از اکسترودر های تک پیچه با طراحی پیشرفته و منحصر به فرد پیچ روند تولید با کیفیت محصول را تضمین کرده است. این شرکت با به کارگیری تجربه و دانش مهندسین پیش رو در این صنعت گام محکم و استواری در جهت ایجاد اشتغال و تولید محصولات داخلی برداشته است.