تماس با ما:

MEHRAB HAYAT SANAT KERMAN

– آدرس کارخانه: کرمان – شهرک صنعتی شماره ۲(خضراء) – بلوار پامچال – خیابان چهاردهم – نبش فرعی اول – سمت راست – کد پستی: ۷۶۱۷۱۹۸۸۸۵   

تلفن: ۰۳۴۳۳۳۸۶۵۵۵ – ۰۳۴۳۳۳۸۶۵۴۴ – ۰۳۴۳۳۳۸۶۴۴۴  فکس: ۰۳۴۳۳۳۸۶۵۴۳